elearning@unimap Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

Struktur Bahan

EBT102 -
Course description
Lesson Plan
Announcements
Documents and Links
Quizzes
e-Modules
Assignments
Forums
Groups
Users
Wiki
 


 

Menekankan kepentingan sains bahan
dan kejuruteraan bahan
dengan memberi kefahaman asas terhadap struktur
yang mendirikan sesuatu bahan serta membezakan struktur-struktur
logam, seramik dan polimer.

Selain itu menerangkan
fenomena kecacatan dan
proses peresapan di dalam bahan.