elearning@unimap Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
Course description
Lesson Plan
Announcements
Documents and Links
Quizzes
e-Modules
Assignments
Forums
Groups
Users
Wiki
 
  1. Memberi pendedahan awal mengenai asas isyarat dan sistem
  2. Mempelajari bagaimana masukan pada sistem dikendali menghasilkan keluaran yang dikehendaki
  3. Memahami konsep spektrum isyarat dan kaedah menganalisa isyarat dan kaitannya