elearning@unimap Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
Course description
Lesson Plan
Announcements
Documents and Links
Quizzes
e-Modules
Assignments
Forums
Groups
Users
Wiki
 

Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan kepada pelajar agar pelajar dapat:

  1. Memahami konsep asas dan aplikasi daya dalam mekanik kejuruteraan;
  2. Menganalisa sistem kejuruteraan yang berada pada keadaan statik dengan kaedah daya dan momen seimbang;
  3. Menganalisa sistem kejuruteraan yang berada pada keadaan dinamik yang melibatkan daya dan pecutan;
  4. Memupuk dan membangunkan beberapa kemahiran penting yang perlu dikuasai seperti keadah penyelesaian masalah, pemikiran kritis, pembelajaran bercorak individu dan berkumpulan supaya mampu mengenalpasti dan mengaplikasi penyelesaian yang betul kepada masalah mekanik kejuruteraan.